image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เปิดให้บริการแล้ว...สะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ –ถนนพัฒนาการ อำนวยความสะดวกการจราจร
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

           (17 พ.ย.63) เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรงานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ –ถนนพัฒนาการ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตสวนหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ (แยกพัฒนาการ) เขตสวนหลวง

          กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางแยกพัฒนาการ ทางแยกอ่อนนุช และทางแยกอุดมสุข ระบายรถยนต์ตามแนวตะวันออก-ตะวันตกให้ข้ามทางแยกโดยการใช้สะพานข้ามทางแยกไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นการเสริมโครงข่ายการจราจรบนถนนศรีนครินทร์ สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการ เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหานั้น สะพานดังกล่าวมีความยาว 527.50 ม. แบ่งเป็น 15 ช่วง ช่วงกลางมีความยาว 45.00 ม. และอีก 14 ช่วงมีความยาว 25 ม. อยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง ดูแลรักษาโดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เปิดใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 ภายหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลา 16 ปี ในปี 2559-2563 ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเป็นระยะว่าพื้นสะพานช่วงกลางและผิวจราจรบนสะพานได้รับความเสียหายเป็นหลุมกว้าง

          กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการ เริ่มสัญญาวันที่ 30 พ.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พ.ย.63 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน เนื้องานประกอบด้วย งานปรับปรุงพื้นสะพานและเชิงลาด งานรื้อถอนราวสะพาน ผิวจราจร พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายน้ำ การติดตั้งพื้นสะพาน ราวสะพานและส่วนประกอบอื่นๆ ใหม่ งานอุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ งานทาสีทางเท้า ราวสะพาน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ (แยกพัฒนาการ) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะเปิดการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพัฒนาการและบริเวณโดยรอบ

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงาน และภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล ในวันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ สามารถเปิดการจราจรได้ก่อนกำหนด ซึ่งต้องขอชื่นชมสำนักการโยธาที่บริหารจัดการโครงการแล้วเสร็จเร็วกว่าสัญญา โครงการนี้จะทำให้การสัญจรบนถนนพัฒนาการและบริเวณใกล้เคียง มีความคล่องตัว สะดวกปลอดภัย เนื่องจากได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบโครงสร้าง ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เป็นการยกระดับการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1NTQwMg==

 

อัลบั้มภาพ