image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เลือกตัวแทนครู กทม. 3 คน ชิงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 16 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

          (16 พ.ย. 63) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คณะกรรมการตามองค์ประกอบในส่วนของกรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่จากกองเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

           ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการระดับกรุงเทพมหานครได้พิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อผ่านสำนักงานเขต เพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 3 คน โดยมีแนวทางการพิจารณาประกอบด้วย การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรภร ชุ่มโสตร์ 2. ว่าที่ร้อยตรีมณฑล คงสาหร่าย และ 3. นายอภิชาต อินถา ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนของกรุงเทพมหานครและเปิดให้มีการทักท้วง หากไม่มีการทักท้วงจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พ.ย. 63 จากนั้นจะส่งรายชื่อ รวมถึงจัดทำข้อมูลครู นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลางต่อไป
--------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4NDQwMg==

 

อัลบั้มภาพ