image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 หลักสี่จัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ ยกทัพงานบริการจากหลายหน่วยงานอำนวยความสะดวกถึงชุมชน
 
เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 14 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

          (14 พ.ย.63) เวลา 08.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เขตเคลื่อนที่ "หลักสี่ห่วงใย บริการด้วยใจ สู่ชุมชน" ซึ่งเป็นการออกหน่วยบริการของสำนักงานเขตหลักสี่ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานปกครองและทะเบียน ร่วมด้วยการไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง กศน. โรงเรียนสารพัดช่างดอนเมือง และโรงเรียนฝึกอาชีพเขตจตุจักร โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรเขตหลักสี่ ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ถนนกำแพงเพชร 6 ซอย 7 เขตหลักสี่

          สำนักงานเขตหลักสี่ กำหนดจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ "หลักสี่ห่วงใย บริการด้วยใจ สู่ชุมชน" ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.63 ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เวลา 08.30-15.00 น. เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในรูปแบบการให้บริการถึงบ้าน สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “BMA NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ด้านความสะดวกและคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและประชาชน ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานซี่งกันและกันต่อไป

          สำหรับวันที่ 14 พ.ย. มีบริการต่างๆ อาทิ บริการทำบัตรประชาชน คัดสำเนาทะเบียนบ้าน บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมันสุนัขและแมว ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด รวมถึงทุนประกอบอาชีพและค่ารักษาพยาบาล ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฝึกอาชีพระยะสั้น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมโทรศัพท์มือถือ ตัดผม จำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน การสอนปลูกพืชสวนครัวระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านต่างๆ เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ การแจกคู่มือการขออนุญาตการปลูกสร้างต่างๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

          ส่วนวันที่ 15 พ.ย.63 จะให้บริการเฉพาะทำบัตรประชาชน จำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน สินค้าบางกอกแบรนด์ และสินค้าใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
————
แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzQwMg==

 

อัลบั้มภาพ