image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

ขุดลอกคลองฝั่งกรุงเทพตะวันออก เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
 
เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 14 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

          (14 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าในการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตหนองจอก โดยมีนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหนองจอก สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้า

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงเรือตรวจความก้าวหน้าในการขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นรอยต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา สืบเนื่องจากเมื่อเดือน พ.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เนื่องจากคลองส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน และระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการตรวจสอบและขุดลอกคลองที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 95 คลอง รวมความยาวประมาณ 242,410 ม. แบ่งเป็นคลองสายหลัก 10 คลอง ความยาวประมาณ 58,350 ม. คลองสาขา 85 คลอง ความยาวประมาณ 184,060 ม. ซึ่งคลองทั้งหมดไม่ได้ขุดลอกมาเป็นระยะเวลายาวนาน สภาพคลองปัจจุบันจึงตื้นเขิน อีกทั้งมีผักตบชวาลอยอยู่เต็มคลอง ทำให้เรือไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ประกอบกับอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว คือเกษตรกร จึงจำเป็นต้องอาศัยน้ำในคลองเพื่อทำการเกษตรเป็นหลัก ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่อง สำหรับความลึกจากระดับท้องคลองเดิมถีงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ส่วนระดับขุดลอกความลึกประมาณ -2.00 รทก. คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพ.ย.63 อย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จทั้งหมด 95 คลอง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ช่วยในการหมุนเวียนถ่ายเทน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลาก อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งจะสามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรได้ถึง 1.8 ล้านลบ.ม. ช่วยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตหนองจอกได้ประมาณ 140,000 ไร่


-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQwNDQwMg==

 

อัลบั้มภาพ