image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม.เตรียมพร้อมสถานพยาบาลในสังกัด ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

          ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาของหน่วยบริการบัตรทองหลายแห่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นสิทธิว่าง ประชาชนไม่มีหน่วยบริการประจำในการเข้ารับบริการ จึงได้มอบหมายให้สำนักอนามัย ซึ่งดูแลดูแลศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านกำลังคน โดยหมุนเวียนแพทย์ออกตรวจ เพื่อช่วยลดเวลาการรอคอยของผู้รับบริการที่มีเป็นจำนวนมาก และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงขยายเวลาการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึง

           โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ (สปสช) จัดพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และโรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ เพื่อดูแลสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่บริการสุขภาพเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละเขต ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการแม่ข่ายเชื่อมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการร่วมในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนสิทธิบัตรทอง ให้ได้รับความสะดวกจากการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและใกล้บ้าน ใกล้ใจ รวมทั้งมีระบบรับ-ส่งต่อที่ได้มาตรฐาน จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความพร้อมของกรุงเทพมหานคร และรับบริการทางด้านสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง สังกัดสำนักอนามัยทุกแห่ง

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0NzMwMg==

 

อัลบั้มภาพ