image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ทุกข์ของคนกรุงเทพฯ แจ้งอัศวินคลายทุกข์
 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 20 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 
 
ทุกข์ของคนกรุงเทพฯ แจ้งอัศวินคลายทุกข์
         "กรุงเทพฯ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ขยะไม่จัดเก็บ ทางเท้าชำรุด น้ำท่วมขัง ทางเดินมืดเปลี่ยวไม่ปลอดภัย หรือเรื่องเดือดร้อนอื่นๆ ที่ต้องการให้เร่งแก้ไข แจ้งอัศวินคลายทุกข์ แอดไลน์ @aswinbkk อีกหนึ่งช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของคนกรุงเทพฯ และความตั้งใจของผมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อกรุงเทพฯ น่าอยู่ ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ"
พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร