image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ


ด้วยความจงรัก และภักดี กทม.ร่วมกับจิตอาสา ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ

 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 14 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ด้วยความจงรัก และภักดี กทม.ร่วมกับจิตอาสา ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

                   (14 ต.ค.63) เวลา 18.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 300 คน รวมทั้งประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกกว่า 200 คน รวมผู้ร่วมกิจกรรมฯ กว่า 500 คน ร่วมกันพัฒนาความสะอาด เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ตั้งแต่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง ถึงประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน โดยร่วมกันล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร และจัดเก็บขยะ ในเส้นทางเสด็จฯ ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

  

                   ในวันเดียวกันนี้ เวลาประมาณ 16.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนจิตอาสา และมวลชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดเก็บต้นไม้ที่ถูกรื้อย้ายลงมาจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่กีดขวางเส้นทางเสด็จฯ

-----------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxNTk5MQ==
อัลบั้มภาพ