image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 แนะ สวพ. ทำงานแบบไม่เครียด ช่วยให้ผลงานที่ได้ออกมาดี
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

          (14 ต.ค. 63) นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมี นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รายงานข้อมูลการปฏิบัติราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร เผยว่า ที่ประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ทั้งนี้หลังจากรับฟังการได้ขอบคุณและชื่นชมบุคลากรในสังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานด้วยดีตลอดมา ซึ่งโครงการที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต้องดำเนินการนั้นมีหลายโครงการด้วยกัน ขอให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดีอยากให้ทุกคนทำงานแบบรีแล็กซ์ เนื่องจากส่วนตัวเชื่อว่าการทำงานที่ไม่เครียด ในบรรยากาศผ่อนคลาย จะช่วยให้ได้ผลงานที่ออกมาดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด การออกแบบ ทั้งนี้หากมีหากมีปัญหาอุปสรรคก็ยินดีให้การสนับสนุนและผลักดันงานต่างๆ ไปยังคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานค รเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
--------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2Mzk5MQ==
อัลบั้มภาพ