image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิด-19 ด้วยการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal

 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 30 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

           (30 ก.ย. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2563 โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

           ที่ประชุมห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งอาจลุกลามมายังประเทศไทยและอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 2 ขึ้นในประเทศ จึงขอให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติตนตามแนวทางการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal อาทิ การใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือที่พัก หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องร่วมสำรับอาหารกับผู้อื่น โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากขอให้ย้ำเตือนประชาชนว่า ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การสวมใส่หน้ากากอนามัยคือการป้องกันการแพร่ระบาดที่ดีที่สุด

           นอกจากนี้ที่ประชุมยังห่วงถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย เนื่องจากสถิติที่ผ่านมา การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกมักมีแนวโน้มสูงในช่วงเดือน มิ.ย. - พ.ย. เพราะเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งมักมีน้ำขังในภาชนะ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ และมักจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงขอให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตช่วยรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดี ส่วนการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้สัมผัสสารเคมีด้วย จึงขอให้ใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเฉพาะในพื้นที่มีการแพร่ระบาดหรือพบผู้ป่วยซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดเท่านั้น ทั้งนี้การควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอกจากจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคที่เกิดจากยุงลาย เช่น โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ได้อีกด้วย

---------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4Mzc5MQ==
อัลบั้มภาพ