image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

โหลดแอปฯ AirBKK เช็คคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 1 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

           (1 ต.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 10/2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้างานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ในที่ประชุม สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานถึงการเตรียมรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สืบเนื่องจากความห่วงใยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อสุขภาพของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงเดือน ต.ค. – ก.พ. ของทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง ซึ่งในเบื้องต้นสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการส่องรถยนต์ควันดำตรวจวัดมลพิษที่อู่หรือท่าปล่อยรถโดยสารประจำทาง โดยประสานความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตรวจวัดควันดำรถโดยสารประจำทาง ก่อนนำออกมาให้บริการประชาชนบนถนน นอกจากนี้ยังได้จัดทำแอปพลิเคชันรายงานคุณภาพอากาศของ กทม. AirBKK โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว จะสามารถแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ ระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ในแต่ละพื้นที่อย่างปลอดภัยจากผลกระทบของปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงและป้องกันตนเองในเบื้องต้นได้ หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูง รวมทั้งได้จัดทำโครงการถนนอากาศสะอาด เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศด้วย

            นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง ดังนี้ ในช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ปี 2564 เดือน ต.ค. 63 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และจะขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนำไปปฏิบัติ ในช่วงเดือน ธ.ค. 63 – เม.ย. 64 ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศน้อยที่สุด

          การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 50 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต และอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. นี้ รวมถึงมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ติดตั้งกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อีกจำนวนหนึ่งด้วย

         สำหรับแอปพลิเคชัน AirBKK จะแสดงผลของค่าประมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 เป็นระดับสีตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ แสดงผลการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 24 ชั่วโมง (แสดงค่าต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละพื้นที่) แสดงผลการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 8 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ประชาชสามารถประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้ นอกจากนี้แอปพลิเคชัน AirBKK ยังสามารถแสดงผลการพยากรณ์คุณภาพอากาศในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00-09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (15.00-20.00 น.) ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสามารถบันทึกตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่เป็นประจำ เช่น บ้าน ที่ทำงาน ฯลฯ ได้ด้วย ทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AirBKK ได้ทั้งระบบ android และระบบ ios โดยค้นหาใน google play หรือ app store หรือดาวน์โหลดตามลิงค์ ดังนี้ ระบบแอนดรอยด์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbkk ระบบ ios https://apps.apple.com/th/app/airbkk/id1499044046?l=th หรือสามารถดูรายงานคุณภาพอากาศได้จากเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com ด้วย


--------------------------------------- (พัทธนันท์/ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)
แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1NDc5MQ==

 

อัลบั้มภาพ