image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม. มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และมอบของขวัญสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 23 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

          (23 ก.ย. 63) เวลา 15.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และพิธีมอบของขวัญสำหรับสมาชิกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียน เลขาธิการสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ และบุตรของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมฯ ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          สมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของข้าราชการและลูกจ้าง ช่วยเหลือสนับสนุนสวัสดิการและสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว รวมถึงบุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลดีแก่ราชการโดยรวม ส่งเสริมความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของข้าราชการและลูกจ้าง รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกของสมาคม สำหรับการจัดสวัสดิการในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมฯ และมอบของขวัญสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 4 มีบุตรของสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมฯ จำนวน 80 คน รวมเงินที่มอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 200,000 บาท และมีสมาชิกของสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ จำนวน 281 คน รวมเงินที่มอบเป็นของขวัญสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ จำนวน 281,000 บาท ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมฯ และบุตรของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแก่สมาชิกของสมาคมฯ ที่รับราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อุทิศตนให้แก่ราชการจนเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมฯ และคุณค่าของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิกสมาคมฯ และมอบของขวัญสำหรับสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความยินดีกับบุตรของสมาชิกสมาคมฯ ที่มีความขยันหมั่นเพียรจนมีผลการเรียนในระดับที่ดีและได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแก่สมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ อุทิศตนแก่องค์กรจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเชิดชูเกียรติ จนทำให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานอันเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ในนามของสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมฯ และบุตรของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทำให้คะแนนให้ดี เพื่อปีหน้าจะได้รับทุนการศึกษาเช่นนี้อีก อีกทั้งขอชื่นชมและขอบคุณในความรัก ความผูกพัน ตลอดจนคุณงามความดีของสมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานครตลอดมา ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญ และพร้อมซึ่งความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ
—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyOTY5MQ==
อัลบั้มภาพ