image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ผนึกกำลังนักประชาสัมพันธ์มุ่งเน้น PR เชิงรุกรูปแบบใหม่สร้างความเข้าใจและประชาชนให้ความร่วมมือ

 
เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 22 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

          (22 ก.ย. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวดิ่งนักประชาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางจินดารัตน์ ชโยธิน และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์จากสำนัก สำนักงานเขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          ในที่ประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกเป็นขวัญ กำลังใจให้หน่วยงานที่รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะรางวัลต่างๆ จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1. แคปชั่นโดน สำนักงานเขตบางแค ผลงานการซ่อมแซมสะพานชำรุด 2. Clip ดี สำนักงานเขตบางขุนเทียน ผลงานเทศกาลล่องเรือกินปู ดูวิถีชีวิตชาวบางขุนเทียน 3. Content เด็ด สำนักงานเขตคลองสาน ผลงานแนะนำร้านอาหารราคา 10 บาทสู้โควิด 4. ภาพมีชีวิต สำนักงานเขตบางเขน ภาพคนงานถอดเสื้อมุดลอกท่อระบายน้ำ 5. ทันเหตุการณ์ สำนักงานเขตสายไหม รายงานเหตุการณ์การเข้าตัดต้นไม้โค่นล้มจากพายุฝน 6. Info graphic เยี่ยม สำนักงานเขตพระนคร ใช้ภาพกราฟิกประกอบกับเหตุการณ์ภาพจริง การจัดวางโลโก้เหมาะสม 7. ขาย (เขต) เก่ง สำนักงานเขตมีนบุรี โพสต์แนะนำสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และจุดที่สวยงามในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 8. ขวัญใจชาวบ้าน สำนักงานลาดกระบัง ภาพการลงพื้นที่ของผู้อำนวยการเขต ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน 9. เพจยอดนิยม สำนักงานเขตดอนเมือง ผู้ติดตามสูงสุด 11,460 คน และ 10. ครีเอทีฟตัวพ่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบและเนื้อหาทันสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เช่น Info graphic, VDO Clip

          จากนั้น ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบด้วย แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความดูแลกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ร่างหลักเกณฑ์การให้ข่าวของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการให้ข่าวกับสื่อมวลชนและการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ Facebook และ Twitter ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย

         ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณนักประชาสัมพันธ์และผู้ที่ปฏิบัติงานตามแนวทางการประชาสัมพันธ์ทุกคนที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ประชาชนมีทัศนคติกับกรุงเทพมหานครดีขึ้นจากปีที่แล้วอย่างชัดเจน จากเดิมที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในเชิงลบ จากร้อยละ 49 ในปีที่แล้ว ลดเหลือร้อยละ 15 ในปีนี้ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในเชิงบวกเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 53 ในปีนี้ ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาได้เห็นการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่กรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ใช้เป็นฉบับแรก ความรู้ความสามารถของนักประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆ ที่เข้าใจและมีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ สามารถสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่สนใจและเข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้มาก ขอให้รักษาไว้และพัฒนาต่อไปอย่าหยุดนิ่ง และขอให้ทุกหน่วยงานทั้งสำนักและสำนักงานเขตให้ความสำคัญกับการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กรุงเทพมหานครกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง นำร่องพื้นที่คลองแสบแสบ ครอบคลุมพื้นที่เขต 21 เขต รวมทั้งคลองสายย่อยต่างๆ จึงขอให้สำนักที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์


------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NzY5MQ==
อัลบั้มภาพ