image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้พื้นที่เขตดอนเมือง

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 21 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

          (21 ก.ย.63) ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง : เวลา 08.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ซอยช่างอากาศอุทิศ 4 ถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยมี พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

          ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง เขตดอนเมือง ช่วงค่ำวันที่ 18 ก.ย.63 มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 45 หลังคาเรือน พื้นที่ความเสียหายโดยรวมประมาณ 600 ตารางวา กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการช่วยเหลือเงินค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 โดยผู้ประสบภัยทั้งหมดจะได้รับการช่วยเหลือเงินค่าที่พักสำหรับครอบครัวที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ครอบครัวละ 2 เดือนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็น 6,000 บาท และหลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย จะได้มอบเงินทุนช่วยเหลือการประกอบอาชีพด้วย นอกจากนี้ สำนักงานเขตดอนเมืองได้จัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พร้อมออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และได้มอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

----------------------
แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTY5MQ==

 

อัลบั้มภาพ