image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

          (16 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลกิจกรรมของสมาคมฯ โครงการต่างๆของสมาคมฯ และแจ้งการดำเนินการต่างๆ ของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)