image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ส่งแรงใจเชียร์ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.วัดยายร่ม คว้าชัยกลุ่มต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ ประจำปี 2563

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

          (15 ก.ย.63) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง ในการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแฟ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

         ในการประกวดผลการดำเนินงานชมรมทูบีในสถานศึกษา (พื้นฐานมัธยม) กลุ่มต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เนื่องในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.63 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชมรม TO BE NUMBER ONE พันธกิจเพื่อองค์กรมหานครแห่งเมืองหลวง Mission for BMA โรงเรียนวัดยายร่ม กทม. นับเป็นโรงเรียนขยายโอกาส (ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) ซึ่งผ่านการคัดเลือกระดับภาคเข้าสู่รอบระดับประเทศเพียงแห่งเดียว โดยโรงเรียนที่เข้ารอบทั้งหมดเป็นโรงเรียนมัธยม (ม.1-6) ทั้งหมด จากระดับภาค (4 ภาค) 77 จังหวัดทั่วประเทศ

          ในการนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ได้เดินทางมาให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม และร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

         ทั้งนี้ ขอเชิญชาวกรุงเทพมหานคร ร่วมส่งแรงใจให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง คว้าชัยชนะในการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2563
 

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5NjU5MQ==

 

อัลบั้มภาพ