image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กำหนดจัดเก็บซากรถทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์หมุนเวียนทุกกลุ่มเขต

 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 10 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

           (10 ก.ย. 63) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลัง ประชุมหารือร่วมกับ สำนักเทศกิจ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการคลัง ผู้แทนกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บซากยานยนต์(ซากรถยนต์) ที่จอดทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ เนื่องจากอุปสรรคด้านการเครื่องมือจัดเก็บฯ ที่ต้องประสานความร่วมมือขอสนับสนุนรถยกจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และรถสไสด์จากสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน ในเบื้องต้นจึงได้กำหนดให้ดำเนินการจัดเก็บซากรถทุกวันพุธ และวันศุกร์ ช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองสามารถบริหารเวลาการใช้รถฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

           นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจจัดทำตารางการจัดเก็บซากรถยนต์ หมุนเวียนทุกกลุ่มเขตในแต่ละสัปดาห์ สำหรับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจัดเก็บซากรถ เช่น สถานที่จัดเก็บซากรถ เครื่องมือสำหรับจัดเก็บ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างสังกัด เช่น กรมการขนส่งทางบก  ให้สำนักเทศกิจจัดทำข้อมูลนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา  ตลอดจนให้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สำนักงานเขตนำไปใช้เป็นคู่มือการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

------------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5MDU5MQ==
อัลบั้มภาพ