image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม.จับมือเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ลดจุดเสี่ยงป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

          (9 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) เรื่อง จุดเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศในกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตประเวศ เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

          สืบเนื่องจาก เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) นำโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และ คุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค พร้อมด้วย นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ นางสาวพัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยื่นข้อเรียกร้องในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิง จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงพื้นที่ ที่ขาดการบำรุงรักษา และที่เปลี่ยวตามแผนที่ปักหมุดจุดเสี่ยง 700 จุด ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มแสงสว่าง 2.ให้กระทรวงมหาดไทยกับกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำระบบแจ้งเหตุ การคุกคามทางเพศ เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง และช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียน โดยใช้มุมมองของผู้หญิงในการออกแบบการให้บริการ และการแก้ปัญหา 3.จัดหาอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยสอดส่องตรวจตรา และดูแลพื้นที่ และ 4.ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาพื้นที่เพิ่มเติม โดยต้องจัดตั้งหน่วยงาน หรือคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ นักวิชาการ และเครือข่ายภาคสังคม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) เพื่อทำงานร่วมกัน

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตประเวศ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (กลุ่มเผือก) ตามข้อเรียกร้องในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิง อย่างไรก็ตามทางด้านลักษณะทางกายภาพบางอย่าง กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ทันที เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพ แต่ในส่วนที่ไม่ได้กำกับดูแลเอง เช่น ไฟฟ้า ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อรวบรวมจุดเปลี่ยวที่เครือข่ายได้สำรวจไว้ และนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไว้แล้ว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น ตู้เขียวเทศกิจ ที่ติดตั้งไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆ โครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ซึ่งจุดเสี่ยงตามที่เครือข่ายฯ สำรวจไว้ อาจจะเหลือแค่ 300 จุดที่กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง  โดยจะเริ่มปรับปรุงในจุดที่ประชาชนแจ้งจำเป็นต้องสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากก่อน จากนั้นจะทยอยทำในจุดที่เหลือต่อไป เพื่อลดจุดเสี่ยง ป้องกันการคุกคามทางเพศ และการจี้ชิงทรัพย์
-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxOTQ5MQ==

 

อัลบั้มภาพ