image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เดินหน้ายกซากรถยนต์เขตประเวศ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

          (9 ก.ย.63) เวลา 15.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สถานีตำรวจนครบาลประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณซอยพัฒนาการ 65 เขตประเวศ

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เข้มงวดปัญหาการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก เนื่องจากกีดขวางการจราจร ส่งผลต่อปัญหาความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ จากการสำรวจซากรถยนต์ในพื้นที่เขตประเวศพบว่ามีทั้งหมด 10 คัน ที่ผ่านมาเจ้าของได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์แล้ว 5 คัน โดยวันนี้สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับสำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลประเวศ ดำเนินการเคลื่อนย้ายอีก จำนวน 2 คัน ซึ่งเขตฯ ได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าของให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์แล้วแต่ยังไม่ดำเนินการเคลื่อนย้าย เขตจึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลประเวศ เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางคดีหรือเป็นของกลางทางคดีหรือไม่ ซึ่งในการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ทั้งนี้เมื่อมีเจ้าของมาติดต่อรับซากรถคืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าว

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน แต่ยังขาดความพร้อมเรื่องรถยกซากรถยนต์ ซึ่งสำนักเทศกิจได้ประสานความร่วมมือจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ที่มีรถยกเพียง 2 คัน ดังนั้นสำนักเทศกิจจึงต้องจัดตารางการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ในพื้นที่เขตต่างๆ ในแต่ละวัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยจะมุ่งเน้นซากรถยนต์ที่เคลื่อนย้ายลำบากก่อน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสถานที่จัดเก็บซากรถยนต์ที่ยังไม่มีสถานที่ส่วนกลางไว้จัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วนโดยในปัจจุบันต้องนำไปจัดเก็บในพื้นที่ที่สำนักเขตจัดหาไว้ก่อน ทั้งนี้จะนำปัญหาในการดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในสัปดาห์หน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyOTQ5MQ==
อัลบั้มภาพ