image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ผู้ว่าฯ กทม. มอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) ประจำปี 2562 เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ทำดี

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 6 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

          (6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในคุณภาพการให้บริการ พร้อมดำเนินการคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ทำดี ผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับ 5 นโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.โครงการตามนโยบายสะอาด (CLEAN : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด) ได้แก่ โครงการเยาวราชดินแดนสวรรค์แห่งอาหารริมทาง โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2.โครงการตามนโยบายสะดวก (CONVENIENT : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก) ได้แก่ โครงการ BMA Library Network โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โครงการฝากครรภ์ทันใจ ฉับไว BMA NOW โดยสำนักการแพทย์ 3.โครงการตามนโยบายปลอดภัย (COMMUNITY : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย) ได้แก่ โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน โดยสำนักงานเขตบางพลัด โครงการบูรณาการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยสำนักเทศกิจ 4.โครงการตามนโยบายคุณภาพชีวิตที่ดี (CARE : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ) ได้แก่ โครงการลดค่าครองชีพโดยสร้างเครือข่ายช่างตัดผลชายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตมีนบุรี โครงการคันนายาวห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยสำนักงานเขตคันนายาว โครงการจอมทอง Care ดูแลคนจอมทอง โดยสำนักงานเขตจอมทอง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า (ตลาดราชวัตร) โดยสำนักงานเขตดุสิต โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ โดยสำนักงานเขตพระนคร และ 5.โครงการตามนโยบายวิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING : วิถีพอเพียง ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่) ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขตหนองจอก โดยสำนักงานเขตหนองจอก โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนา และโครงการศูนย์บริการกล้วยไม้กรุงเทพมหานคร (BMA Orchid Service Center) โดยสำนักพัฒนาสังคม ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้จัดแสดงผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. (www.bangkok.go.th.csc)
———————————————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0NDE5MQ==

อัลบั้มภาพ