image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 6 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

             เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการพระราชพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย

             (6 ส.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

              เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป ช่วงค่ำพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยเวลา 18.00 น. จะมีพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะต่อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริหรือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย

              ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  โดยกรุงเทพมหานครได้ประดับตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามถนนราชดำเนิน  สำหรับประชาชนทั่วไปขอเชิญชวนประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตามอาคารบ้านเรือน รวมทั้งเชิญชวนสวมเสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคมด้วย

หน้าฝนปีนี้ กทม. พร้อมรับมือน้ำท่วมหากไม่เกิดเหตุไม่คาดคิดจนเกินกำลัง

             นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกชุกเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งต้องเฝ้าระวังตั้งแต่บัดนี้ถึงปลายเดือน ต.ค. ทั้งนี้จากสถิติของสำนักการระบายน้ำ ปริมาณฝนรวมในพื้นที่กรุงเทพฯ เฉลี่ย 29 ปี ประมาณ 842.3 มม. สำหรับปีนี้ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่เดือน 1 ม.ค. – 4 ส.ค. 63 มีปริมาณ 740.5 มม. ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12.1% โดยเดือน ส.ค. คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทย ส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 200-250 มม. เดือน ก.ย. คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 300-350 มม. สำหรับเดือน ต.ค. คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 240-290 มม. สำนักการระบายน้ำจึงได้เตรียมความพร้อมบ่อสูบน้ำ และสถานีสูบน้ำ เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำหรับเร่งระบายน้ำในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการรายงานสภาพอากาศ ระบบประสานงาน  และระบบการแจ้งเตือนประชาชนและแจ้งปัญหาน้ำท่วม ซึ่งประชาชนสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ www.dds.bangkok.go.th Facebook : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST  Twitter : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST และแอปพลิเคชัน กทม. Connect หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของสำนักงานเขตต่างๆ ได้ดำเนินการตามแผนการลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคู คลอง เรียบร้อยแล้วทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดสำหรับจัดเก็บขยะที่กีดขวางทางน้ำไหลบริเวณหน้าตะแกรงระบายน้ำ รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรและอำนวยความสะดวกประชาชนบริเวณจุดอ่อนและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม

             สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ซึ่งมักเกิดขึ้นประมาณ เดือน พ.ย. - ธ.ค. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้จัดเตรียมกระสอบทราย สำหรับทำแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่ไม่มีแนวเขื่อนกันน้ำ โดยจะเริ่มเรียงกระสอบทรายตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. และจะแล้วเสร็จประมาณ กลางเดือน ก.ย. อย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเหตุน้ำท่วมขังสามารถแจ้งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

--------------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1NDE5MQ==

อัลบั้มภาพ