image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม. “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่" ทุกเสาร์-อาทิตย์ ลดขยะขวางทางระบายน้ำและนำขยะมาดัดแปลงสร้างประโยชน์

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

         (29 ก.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ประสานงานให้ทุกสำนักงานเขต จัดกิจกรรม“นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทิ้งสิ่งของเหลือใช้โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้ง 50 เขต โดยหมุนเวียนให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2558 เป็นต้นมา ทั้งนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ของสำนักงานเขตต่าง ๆ พบว่า เดือน มิ.ย.63 มีปริมาณขยะชิ้นใหญ่จาก 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ รวม 350.97 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 110.65 ตัน คิดเป็นร้อยละ 31.53 ซึ่งเขตที่มีปริมาณขยะชิ้นใหญ่มากที่สุดคือ เขตหนองแขม (19.82 ตัน) เขตสะพานสูง (19.00 ตัน) และเขตจตุจักร (15.70 ตัน) สำหรับผลการดำเนินงานรวมตั้งแต่ ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 มีปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้นจำนวน 3,328.83 ตัน เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้จำนวน 957.92 ตัน คิดเป็นร้อยละ 28.78 โดยขยะชิ้นใหญ่ประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ กรุงเทพมหานครจะนำมารวบรวมที่ศูนย์การเรียนรู้ของเขต เพื่อซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน รวมถึงนำไปดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ยางรถยนต์นำไปทำกระถางต้นไม้ กระถางต้นไม้นำไปทำคอกหมักปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการลดการสร้างขยะในกรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3Rs) คือ ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และยังเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง ซึ่งจะสร้างปัญหากีดขวางทางระบายน้ำด้วย

          กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วมาตั้งวาง ณ จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนด ทั้งนี้ 50 สำนักงานเขตจะจัดทำตารางนัดหมายจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และแจ้งให้ประชาชนรับทราบในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการจะแจ้งให้ชาวชุมชนได้รับทราบล่วงหน้าทุกครั้งผ่านเสียงตามสายในชุมชน สถานีวิทยุชุมชน การเดินรณรงค์และการปิดประกาศให้รับทราบ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ได้หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com , www.facebook.com/prbangkok/ , https://twitter.com/pr_bangkok , www.bkknowconnect.com/ รวมถึง แอปพลิเคชัน BKK Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรุงเทพมหานครพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการบอกกล่าวเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัยอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยลดปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย


-----------------------------------------------------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0MDA5MQ==

อัลบั้มภาพ