image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ตรวจความพร้อมโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.
 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

สำนักพัฒนาสังคม ตรวจความพร้อมด้านมาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ก่อนทำการเปิดสอนวันที่ 1 ก.ค. 63 

        วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ เลขานุการสำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1 และดินแดง 2) และร้านค้านครภัณฑ์ เพื่อตรวจความพร้อมด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอนและให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมได้กำชับกับผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกทม. และครูผู้สอนทุกคน ให้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ การเช็คอินผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ การควบคุมจุดเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ  การจำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอนไม่ให้แออัดเกินไป เป็นต้น