image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ล้างทำความสะอาดระบบขนส่งอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้คนกรุง

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ล้างทำความสะอาดระบบขนส่งอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้คนกรุง

         กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้ดูแลระบบขนส่งสาธารณะหลักของกรุงเทพฯ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด เช่น เพิ่มรอบการทำความสะอาดเบื้องต้น บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตามจุดต่างๆ บนสถานี หรือในรถโดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยในช่วงดึกของแต่ละวันหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการ ก่อนจะเปิดสถานีพร้อมให้บริการอีกครั้งในรุ่งเช้า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่างๆ ดังนี้

  • ทำความสะอาดภายในรถไฟฟ้า BTS สถานี ตู้จำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ราวจับ ห่วงจับ เก้าอี้ 
  • รถ Shutle bus และรถโดยสาร BRT ทำควาทสะอาดเช็ดถูราวจับ เก้าอี้ มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริการภายในรถ
  • ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
  • ทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ภายในรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
  • สถานีรถจักรยานปันปั่น ทำความสะอาดตัวสถานี จักรยาน 
  • เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ คลองผดุงกรุงเกษม และเส้นทางส่วนต่อคลองแสนแสบช่วงมีนบุรี
  • ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

         ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้าการอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยส่วนรวม