image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเขตคลองสาน 100 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19
ในภาพอาจจะมี 2 คน(24 มิ.ย.63) เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 100 ครัวเรือน โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ กลุ่มบ้านข...

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2615465318553073