image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 #สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้​ รับการรายงานตัว และปฐมนิเทศอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4)

       (24 มิ.ย.63​ เวลา 09.30 - 10.30 น.)​ นายเกรียงไกร​ จง​เจริญ​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​สำนักวัฒนธรรม​ กีฬา​ และ​การ​ท่องเที่ยว​ มอบหมายให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดการดำเนินการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) จากผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ราย สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ได้มีหนังสือประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ราย เข้ารายงานตัว รับการปฐมนิเทศ แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมให้กำลังใจกับอาสาสมัครฯ​ ทุกคนที่กำลังจะเข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยมีนายวิศาล​ กองเงิน​ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้​ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ (นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม) หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1,2 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

@ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์​ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

 

อัลบั้มภาพ