image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ขอประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและคัดค้านการประเมินภาษีหลังรับแจ้งภายใน 30 วัน

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 

ขอประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและคัดค้านการประเมินภาษีหลังรับแจ้งภายใน 30 วัน

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส.3 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภ.ด.ส.4 สำหรับห้องชุด ไปยังเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดแล้ว รวมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ ทั้ง 50 เขต และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเขต จึงขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคัดค้านการประเมินภาษีได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้ง(ภ.ด.ส.10) กรณีไม่มีการแก้ไขข้อมูลสามารถชำระภาษีภายในเดือนส.ค.63 (เฉพาะปี 63 เท่านั้น) กรณีมีการแก้ไขข้อมูลสามารถแจ้งได้โดยตรงที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพื้นที่ และเมื่อแก้ไขแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและรอประกาศแบบภ.ด.ส.1 และภ.ด.ส.2 ตามขั้นตอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต

--------------

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5MjY3MQ==

อัลบั้มภาพ