image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

รร.กทม.เตรียมปรับใช้ 4 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนและขนาดพื้นที่

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 1 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

       

         (1 มิ.ย.63) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งสำนักการศึกษาได้เตรียมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่ วันคี่ การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน และการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และพื้นที่ที่แตกต่างกัน

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักการศึกษารวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งคณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองได้เห็นชอบร่วมกัน นำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษาเตรียมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่เหมาะสมด้วย
 

 

อัลบั้มภาพ