image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม.ยังตรวจเข้ม แม้จะผ่อนปรณระยะ 3 แล้ว

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

         กรุงเทพมหานคร ยังคงเข้มงวดกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารด้วย เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) เปิดให้บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ เข้ามาภายในได้ 2 ประตู ได้แก่ ประตูด้านหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ลานคนเมือง และประตูด้านถนนดินสอ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยตั้งจุดคัดกรองโดยบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เดินทางโดยรถยนต์ ให้จอดรถยนต์ส่งที่ประตูด้านถนนดินสอ และต้องผ่านจุดคัดกรองดังกล่าวทุกคน สำหรับทางออก สามารถออกได้ทุกประตู งดใช้ทางเข้า-ออกธนาคารกรุงไทยด้านในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

         ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ซึ่งมีอาคารในบริเวณเดียวกันหลายอาคาร อาทิ อาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ และอาคารไอราวัตพัฒนา จะมีการตั้งจุดคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. หากผู้ที่ประสงค์จะเข้าอาคารก่อนเวลา 06.00 น. จะต้องลงชื่อที่เค้าท์เตอร์ รปภ.ก่อนเข้าภายในอาคาร และให้มารับการตรวจคัดกรองตามเวลาที่กำหนด สำหรับอาคารสำนักการโยธา ให้ใช้ทางเข้าด้านหน้าธนาคารกรุงไทย และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ ใช้ทางเข้าด้านห้องละหมาด และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ ทางเข้าใช้ประตูด้านถนนวิภาวดีรังสิตและประตูด้านน้ำพุหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าประตูด้านลานจอดรถชั้นB อาคารไอราวัตพัฒนา ใช้ทางเข้าประตูทางเข้าชั้น B1 บริเวณลานน้ำพุ และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา และประตูด้านหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

         สำนักการระบายน้ำ ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน และบุคคลที่จะมาติดต่อราชการก่อนเข้าภายในอาคาร บริเวณหน้าตึกอาคารสำนักการระบายน้ำ ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอาคารภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น. มีทางเข้า-ออกทางเดียว คือประตูด้านฝั่งถนนมิตรไมตรี

         สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน และบุคคลที่จะมาติดต่อราชการก่อนเข้าภายในอาคาร บริเวณหน้าตึก ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น. มีทางเข้า-ออกทางเดียว คือประตูด้านฝั่งถนนมิตรไมตรี

         กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน นักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และบุคคลที่จะมาติดต่อราชการก่อนเข้าภายในอาคาร บริเวณทางเข้าอาคารกีฬาเวสน์ 3 ถนนมิตรไมตรี ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

         สำนักงานเขตพญาไท จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 16.00 น. บริเวณทางขึ้นอาคาร 2 ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นอกจากนี้เขตฯ ยังได้มีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ จุดร่วมสัมผัสเช่นราวบันได ที่จับประตู และตั้งจุดบริการเจลล้างมือ ณ จุดบริการประชาชน และห้องทำงานของทุกฝ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ

         สำนักงานเขตบางคอแหลม  ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานเขต เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดเส้นทางเข้า-ออกให้เหลือทางเดียวเพื่อสะดวกต่อการควบคุมโรคฯ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -19)

         สำนักงานเขตบางรัก ทำการตรวจคัดกรอง วัดไข้ และให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรของเขต ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) บริเวณหน้าสำนักงานเขต และมีแนะนำให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการลงทะเบียน เช็คอินก่อนเข้ารับบริการ และเช็คออกเอ้าท์เมื่อรับบริการเรียบร้อยและออกจากพื้นที่บริการ ผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ"

         สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.45 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ มอบหมายนางทรงรัตน์ ปานจำรุณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ และสังเกตอาการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่เข้าออกภายในอาคารสำนักงานเขต โดยใช้เครื่องวัดไข้มาตรวจวัดทุกคน และนำแอลกอฮอลเจลมาให้ล้างมือก่อนเข้าภายในอาคาร เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

อัลบั้มภาพ