image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

วอนประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ" ทุกครั้งเมื่อเข้า-ออกสถานประกอบการ

 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 20 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

      (19 พ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 45/2563 โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

      ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาล และ กอ.รมน.กทม. ตรวจแนะนำสถานประกอบการ และสถานที่ประกอบกิจกรรมทุกประเภทอย่างเข้มข้น อาทิ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งให้คำแนะนำประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด  ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  และประสานผู้ให้บริการสถานประกอบการต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่แนะนำการสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ" เพื่อเช็คอินก่อนเข้ารับบริการ และหลังจากออกจากสถานประกอบการทุกครั้ง ทั้งนี้แม้การสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลถึงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด และผู้เข้าใช้บริการรายใหม่ที่ต้องการเข้าใช้บริการสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้านั้นต่อไป

      นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงปริมาณการจัดเก็บขยะตามบ้านเรือนหรือที่พัก เนื่องจากภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ที่พัก เพื่อลดการเดินทาง ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะขยะที่เป็นถุงพลาสติก รวมถึงภาชนะบรรจุอาหารและสิ่งของอุปโภค-บริโภค จึงขอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดภาระการจัดการขยะของเสีย โดยขยะบางประเภทสามารถใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้  และบางประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หากประชาชนคัดแยกและนำไปขายจะสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนได้ทางหนึ่ง หรือหากประชาชนไม่ขายเองก็ขอให้ใส่ถุงแยกไว้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไปใช้ประโยชน์โดยขายหรือบริจาคต่อไป

---------------------

อัลบั้มภาพ