image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 👉เว้นระยะห่าง ช่วยลดโอกาสแพร่กระจายโควิด-19 ได้มากที่สุด
 
📣กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจคนไทย 140,000 คน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลว่าประชาชนป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงในการติดเชื้อมากเพียงใด และนำไปหาทางรณรงค์และป้องกันได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วครับ ซึ่งก็พบว่าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในหลายๆ ด้าน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย 94% ล้างมือบ่อยๆ 90.5% แต่เรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลยังน้อยมากครับ เพียงแค่ 65% เท่านั้น จากเป้าหมายที่ควรจะเป็นคือมากกว่า 80% เนื่องจากจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมีประสิทฺธิภาพสูงสุด
  

 
😷🏡มาร่วมมือกันครับ อยู่บ้านให้มากที่สุด งดออกไปสังสรรค์ หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านหรือไปทำงาน ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย อยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร การไปจ่ายตลาดก็ซื้อให้เพียงพอ แต่ไม่ต้องกักตุนนะครับ อาจไปอาทิตย์ละ 1-2 วัน ถ้าตรงไหนคนเยอะ แออัด หลีกเลี่ยงเถอะครับ ผมทราบดีกว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ ปากท้อง บ้างก็อาจรู้สึกเครียดและอึดอัดที่ไม่ได้พบปะสังสรรค์กันเหมือนก่อน แต่ช่วงเวลานี้เราต้องอดทนและร่วมมือกัน เพื่อที่จะผ่านวิกฤตครั้งนี้โดยเร็ว และได้กลับมาใช้ชีวิตปกติให้เร็วที่สุดครับ
#คิดถึงก็โทรหาอยากเห็นหน้าก็วิดีโอคอล
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
 
แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/?fref=ts