Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

กทม. รับมอบ Face Shield และน้ำดื่มสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานป้องกันไวรัสโควิด-19

         (1 เม.ย. 63) เวลา 09.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 5,000 ชิ้น พร้อมน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด จากนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) ผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะส่งมอบต่อให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค เช่น เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เป็นต้น เนื่องจากหน้ากากแบบ Face Shield สามารถใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 จากละอองฝอยและสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ที่ปะปนอยู่ตามขยะมูลฝอย น้ำเสียจากท่อระบายน้ำ ช่วยสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมบริจาควัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลชาวกรุงเทพฯ ต่อไป

--------- (สกณธ์... สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 96  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้