Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 30 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง          (30 มี.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

         ในที่ประชุม นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ได้รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้ 1. การจัดหาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบโซ่ลาเซลล์ (ไร้มลพิษทางเสียงและอากาศ) จำนวน 7 ลำ 2. การบริหารจัดการเดินเรือ จากท่าเรือตลาดเทวราชถึงท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งแบ่งกระบวนการบริหารจัดการเดินเรือเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดการเดินเรือโดยใช้เรือของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 2 ลำ และจัดหาเรือไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 7 ลำ มีระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ช่วงที่ 2 จ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดการเดินเรือด้วยเรือไฟฟ้า จำนวน 8 ลำ ระยะเวลาดำเนินการ 660 วัน สำหรับเรือที่จัดหามาจะเก็บสำรองไว้ 1 ลำ กรณีเรือลำหนึ่งลำใดขัดข้อง เพื่อให้มีเรือบริการประชาชนครบ 8 ลำ ตามรอบการเดินเรือ

         สำหรับการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมได้กำหนดเดินเรือ จำนวน 11 ท่าเรือ ระยะทางรวม 5 ก.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ พระนคร ดุสิต ป้อมปราบฯ และปทุมวัน มีจุดเชื่อมต่อการเดินทาง จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. ต่อเรือด่วนเจ้าพระยา ที่ท่าเรือตลาดเทวราช จุดที่ 2 ต่อเรือแสนแสบ ที่ท่าเรือกระทรวงพลังงาน จุดที่ 3 ต่อรถไฟชานเมือง ที่ท่าเรือรถไฟหัวลำโพง และจุดที่ 4 ต่อรถไฟฟ้าMRT ที่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว สำนักการจราจรและขนส่ง จะดำเนินการขออนุมัติจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงนามสัญญาภายใน เม.ย. 63 โดยจะจัดการเดินเรือด้วยเรือไฟฟ้า จำนวน 8 ลำ ภายในเดือน ต.ค. 63 จากนั้นจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา PPP (ซึ่งอยู่ระหว่างของบประมาณปี 2564) และดำเนินการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนต่อไป
----------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 100  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้