Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 27 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

 

รับมอบถุงขยะ 5 แสนใบ จากภาคเอกชน ขอบคุณที่ร่วมใจป้องกันโควิด – 19

        (27 มี.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงขยะ จำนวน 500,000 ใบ จากนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด แบ่งเป็นถุงขยะสีดำ และถุงขยะสีแดงที่ใช้สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ และนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง โดยถุงขยะดังกล่าวจะแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง สำนักงานเขต 50 แห่ง และภารกิจของสำนักสิ่งแวดล้อม

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ที่ได้มอบถุงขยะให้กรุงเทพมหานครในการดำเนินการป้องกันโควิด – 19 รวมทั้ง ถือเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนที่สนับสนุนให้มีการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ซึ่งกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการทั้งหมดได้เพียงลำพังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

        ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) บริเวณชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) บริเวณจุดคัดกรอง 5 จุด ได้แก่ อาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ 2 จุด อาคารไอราวัตพัฒนา และสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 38 แห่ง โดยขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากมูลฝอยทั่วไป ด้วยการม้วนหรือพับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใส่ถุงปิดสนิท เขียนติดหน้าถุง “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้ง โดยรอรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตมาเก็บ หรือหากสะดวกสามารถนำมาทิ้งได้ตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้ง กรุงเทพมหานครจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมต่อไป

-------------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ปชส.สสล รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 148  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้