Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 22 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

 

กทม. ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) อธิบายคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้สถานประกอบการเข้าใจตรงกัน

        ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศอธิบายคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อขยายความให้ผู้ประกอบการและเจ้าของสถานที่เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจน สาระสำคัญ ดังนี้ 1.ห้างสรรพสินค้าทุกประเภทต้องดำเนินการตามประกาศฯ 2.ธนาคารในและนอกห้างเปิดได้ 3.ร้านอาหารทุกประเภทจำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น 4.ร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งรับประทานได้ (แต่ต้องมีมาตรการการเว้นระยะ)

        (22 มี.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD 19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมคนหรือการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างนั้น เพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวมีความเข้าใจตรงกัน และเจ้าของสถานที่ ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้อง จึงให้แก้ไขข้อความในข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้
1.ร้านอาหาร โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ยกเว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน 2.ห้างสรรพสินค้าโดยรวมถึงศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคาร ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
————

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1635  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้