image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 13 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง


          (13 มี.ค.63) ณ บริเวณลานจอดรถยนต์อาคาร G TOWER ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง : เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” พร้อมตรวจการล้างทำความสะอาดคลอง การทาสีราวกันตกริมคลองยายสุ่น โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
          ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคูคลองที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองรวมถึงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” ขึ้น เพื่อให้เป็นคลองต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของคลอง ทั้งนี้คลองยายสุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวางและดินแดง ความยาวประมาณ 1,790 เมตร ที่ผ่านมาเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ริมคลองประมาณ 28 แห่ง ส่งผลให้น้ำในคลองมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


          สำหรับกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง ห้วยขวาง ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลองยายสุ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่เดือนต.ค.62 เป็นต้นมา อาทิ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง การขุดลอกท้องคลอง การปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในคลองด้วยหลักการไหลเวียนน้ำ โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง หรือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านคลองสามเสน เข้ามาถ่ายเทน้ำเสียภายในคลองยายสุ่น สำหรับในระยะยาว กรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง โดยติดตั้งราวกันตก ขยายพื้นที่ทางเดิน และเชื่อมทางเดินที่ขาด ให้ประชาชนสามารถเดินได้อย่างสะดวก ตกแต่งริมทางเดินด้วยไม้ประดับ ตกแต่งกำแพงตามแนวทางเดินด้วยภาพวาด Street Art ติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร รวมทั้งจะดำเนินการรวบรวมน้ำเสียจากคลองยายสุ่นในเขตพื้นที่เขตห้วยขวางและเขตดินแดงที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนและสถานประกอบการริมคลองไปบำบัดที่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยก่อสร้างท่อ PVC ขนาด 40 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 600 เมตร จากพื้นที่เขตดินแดง และพื้นที่เขตห้วยขวาง ความยาวประมาณ 1,000 เมตร รวบรวมน้ำเสีย ไปยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองอย่างเป็นระบบ และสามารถรวบรวมน้ำเสียได้ 60,600 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องถึงคลองบางซื่อ คลองห้วยขวาง คลองชวดบางจาก คลองชวดตาเชียง คลองชวดใหญ่ คลองบางกะปิ คลองยายสุ่น คลองลาดพร้าว และคลองสามเสน ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2566
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสร้างคลองให้สวยงามทำไม่ยากแต่การรักษาให้คงอยู่ยากยิ่งกว่า จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ริมคลองในการดูแล รักษาคลองยายสุ่นหลังจากที่กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ให้คงอยู่เป็นคลองต้นแบบของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนตลอดไป
----------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 153  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้