image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 21 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

          โดยวันนี้ (21 ก.พ.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร กว่า 1,700 คน ร่วมพิธี      ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า  โดยภายหลังพิธีเปิดกิจกรรม สำนักงานเขตต่างๆ เดินทางกลับไปปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์และทำ        ความสะอาดคลองในพื้นที่เขตตามที่แต่ละสำนักงานเขตกำหนด  ซึ่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานครมีคู คลอง ลำราง ลำกระโดง จำนวนทั้งหมด 1,889 แห่ง โดยสำนักการระบายน้ำ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 213 แห่ง สำนักงานเขต ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 1,676 แห่ง

          ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานครกำหนดแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย โดยจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลอง ในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดคลอง และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อันเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาและดูแลสภาพของคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไปแล้ว 1,715 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาสภาพ  และกำลังดำเนินการพัฒนาคู คลอง ลำราง ลำกระโดง เพิ่มเติมตามแผนฯ รอบที่ 7 จำนวน 174 แห่ง ซึ่งกำหนดดำเนินแล้วเสร็จทั้งสิ้นภายในเดือน มี.ค. 63 นี้

-----------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 387  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้