image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ปัทมาภรณ์ แก้วศรี | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

       

            (17 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 /2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
โดยวันนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดหาถังดับเพลิงเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขต จำนวน 46,783 เครื่อง เนื่องจากมีการร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้กระบวนการจัดซื้อต้องเป็นไปด้วยความล่าช้า ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีมติเห็นว่า เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนและอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน หากพบว่าพื้นที่ใดมีความจำเป็นเร่งด่วน และมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้เสนอจัดซื้อเป็นการเร่งด่วนเฉพาะก่อน ทั้งนี้ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำคุณสมบัติและราคากลางเพื่อให้การจัดซื้อของทุกสำนักงานเขตเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
----------------------------------

 

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 315  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้