image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 27 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

          (27 ม.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้แทนกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต น.พ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมว่า สืบเนื่องจากข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Novel Coronavirus 2019) กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต มาร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ โดยข้อมูลในเบื้องต้น พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ จำนวน 8 ราย เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบำราศนราดูร และกลับบ้านแล้ว 5 ราย ยังคงเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่กำลังพักรักษาตัวและสังเกตอาการอีก 3 ราย และยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยตามที่กระทรวงสาธารณสุขร้องขอ โดยในเบื้องต้นจะสนับสนุนห้องคลีนรูมแบบ Negative Pressure สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้สงสัยการติดเชื้อ โดยห้องคลีนรูมชนิดนี้เป็นห้องที่ปรับความดันภายในห้องให้เป็น Negative คือ ความดันภายในห้องต่ำกว่าห้องข้างเคียง ทำให้เชื้อไม่สามารถแพร่ไปสู่ภายนอกได้

          นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองเตย จัดชุดตรวจคัดกรองเข้าไปตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าที่เดินทาง ไป - มา เพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือคลองเตย รวมทั้งจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์คำแนะนำสำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรม เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เข้าพัก หากพบผู้มีอาการ เช่น มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 พร้อมจัดหาห้องแยกกัก เพื่อให้ผู้เดินทางนั้นเข้าพักในห้อง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวและสารคัดหลั่งของผู้เดินทาง จนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปถึงยังสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งจะจัดทำและแจกจ่ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลาดนัดจตุจักร เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการติดเชื้อ

          ทั้งนี้ ในการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว ในเบื้องต้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล โดยขอให้ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” คือ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางในระหว่างร่วมโต๊ะอาหาร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และหากเป็นไปได้ขอให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง และประการสำคัญอย่าอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำด้วย

-----------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 414  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้