image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 27 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

         ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รองผู้บังคับการตำรวจจราจร น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแถลง ณ ห้องสุทัศน์ 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเกินมาตรฐานในบางวันและบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาลกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน กองทัพภาคที่ 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในระบบSingle Command คือ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติในระยะที่ 2 – 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรุงเทพมหานครจึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆมาร่วมหารือถึงแผนการรับมือปัญหาเรื่องฝุ่น ถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดการณ์สภาพฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีก 7 วันข้างหน้า จะเบาบางลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพรุ่งนี้อาจมีฝุ่นบ้างเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นจะมีลมพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถพัดฝุ่นละอองให้ลอยตัวขึ้นไปด้วย ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ควรมีมาตรการและดำเนินการให้ฝุ่นละอองในพื้นที่ลดลง อย่างไรดีสภาพอากาศถือเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในส่วนของปัจจัยที่ควบคุมได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมยานพาหนะ การตั้งจุดตรวจควันดำ-เสียงดัง ตรวจคุณภาพของโรงงาน การป้องกันการเผา อย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

 

เร่งทำความเข้าใจค่า AQI เกิน 100 เทียบเท่าค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

         ในส่วนของการรายงานคุณภาพอากาศนั้น พบว่า ประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยค่าที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ คือ ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index) ซึ่งประชาชนจะได้จากการวัดโดยเครื่องตรวจวัดด้วยตนเองและสื่อมวลชนบางแห่งมักนำมารายงาน และการวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ใช้ในการรายงาน มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ค่า AQI และค่าความเข้มข้นของฝุ่นที่หน่วยงานตรวจวัดที่ความแตกต่างกันอยู่ประมาณ 1 เท่า กล่าวคือ หากค่า AQI มีค่าเท่ากับ 100 จะเทียบเท่ากับค่ามาตรฐานของหน่วยงานรายงานที่ 50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และหากค่า AQI มีค่าสูงกว่า 100 หมายถึงค่าฝุ่นละอองจะเกินกว่าค่ามาตรฐาน คือสูงกว่า 50 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร จึงขอให้ประชาชนสังเกตหน่วยที่ใช้ในการรายงานหรือแสดงผลให้ชัดเจน อย่างไรก็ดีทุกหน่วยงานได้ตกลงที่จะใช้การรายงานค่าฝุ่นละอองในลักษณะของค่าสี เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน แบ่งเป็นระดับสีเขียว(ปกติ) สีเหลือง(เริ่มเกินมาตรฐาน) สีส้มและสีแดง (เกินมาตรฐาน)

         โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมวันนี้ทุกหน่วยงานได้พร้อมที่จะออกมาตรการร่วมกัน โดยแบ่งแผนการทำงานออกเป็นระยะ แบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้ใช้แผนการปฏิบัติงานปกติ โดยทุกหน่วยงานเดินหน้าแก้ปัญหาทั้งในระยะกลางและระยะยาว ระยะที่ 2 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 51-75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และระยะที่ 3 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 76-100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทุกหน่วยงานจะเตรียมมาตรการและแผนของตนเองเพื่อนำมาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 31 ม.ค.63 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และระยะที่ 4 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทุกหน่วยงานจะใช้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหากำหนดโดยรัฐบาล ในส่วนของมาตรการปิดโรงเรียนนั้น กรุงเทพมหานครจะหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดรายละเอียดและความชัดเจนของเกณฑ์การปิดโรงเรียน อีกครั้ง รวมทั้งมาตรการแจกหน้ากากอนามัย ทุกหน่วยงานเห็นชอบที่จะมีการจัดทำแผนงานการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อให้เกิดทิศทางการทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพ
 

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 422  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้