image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 23 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

          (23 ม.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนายโยชิซูมิ โอโนดะ รองนายกเทศมนตรีเมืองยาชิโย เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง กรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย  นับเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในด้านการศึกษา วิถีการดำเนินชีวิต และ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ  อันจะก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ความผูกพัน และมิตรภาพอันดีระหว่างกัน  นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของแต่ละฝ่าย และสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมในประเทศของตนได้ สำหรับคณะยุวทูต เมืองยาชิโย ที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยนี้ นับเป็นรุ่นที่ 31 ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สานต่อความร่วมมือในการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และ รู้ทันสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการศึกษาของ ทุกประเทศทั่วโลก

กรุงเทพมหานครกับเมืองยาชิโย มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานถึง 31 ปีแล้ว และมีการลงนาม ในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสองเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของทั้งสองเมืองจะเกื้อกูล ต่อการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องตราบนานเท่านาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะ ยุวทูตเมืองยาชิโยทุกท่านจะมีความสุข สะดวกสบาย ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ และสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความทรงจำ ความประทับใจ นำกลับไปเล่าให้เพื่อนๆ และครอบครัวได้รับทราบต่อไป

--------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 286  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้