image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เขตหนองจอก เป็นหนึ่งในพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ทำนากว่า 58,123 ไร่ เกษตรกรทำนาปีละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย.-เม.ย.ของทุกปี ระดับน้ำตามแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติจะลดลงอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งน้ำที่จะส่งมาตามคลองสาธารณะต่างๆ จะมีปริมาณน้อยลง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม ที่ผ่านมาเขตฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลดรอบในการทำนา หันมาปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง เช่น พืชตระกูลแตง (แตงโม และแตงกวา) เพื่อลดปัญหาการขาดทุนจากการทำนาในหน้าแล้ง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจมาปลูกแตงโมพันธุ์กินรีแทนการทำนาในช่วงหน้าแล้ง ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกแตงโมพันธุ์กินรี จำนวน 4 ราย พื้นที่รวมกว่า 65 ไร่ โดยเกษตรกรเริ่มปลูกแตงโมตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแตงโมเป็นพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ประมาณ 60-65 วัน สามารถเก็บขายได้ โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าจะมารับผลผลิตถึงไร่ สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกร แตงโมพันธุ์กินรีนับว่าเป็นของดีในพื้นที่เขตหนองจอก

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 344  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้