image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 17 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

 

          (17 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้แทนชุมชนถนนสามวา ผู้แทนโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค และวิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิด ณ ถนนสามวา เขตมีนบุรี

          สำหรับถนนสามวา เดิมเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 8.00 ม. ระยะทางประมาณ 3,217 ม. เป็นถนนแนวเหนือ-ใต้ เริ่มจากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองหนึ่งตะวันตก เนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกในปริมาณมากจึงประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย บางส่วนแตกร้าวและไม่ได้ระดับ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจร ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาระดับประถม มัธยม และระดับอาชีวศึกษา ห้างร้าน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ตลอดจนการเจริญเติบโตของชุมชนที่พักอาศัย ซึ่งนำไปสู่ปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาจึงดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา เริ่มต้นโครงการจากถนนสุวินทวงศ์สิ้นสุดโครงการที่สะพานข้ามคลองหนึ่งตะวันตก โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ช่องจราจรกว้าง 3.50 ม. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม. เขตทางกว้าง 30 ม. ทางเท้ากว้าง 3.30 ม. เกาะกลางกว้าง 6.40 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. ระยะทางประมาณ 3,217 ม. พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED กิ่งโคมคู่บริเวณเกาะกลาง ติดตั้งระบบป้าย เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร

           ปัจจุบันโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวาได้แล้วเสร็จ สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน อำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร รวมถึงเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการจราจรบริเวณถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า ถนนหทัยราษฎร์ ถนนรามคำแหง ถนนเสรีไทย ถนนนิมิตใหม่ และถนนบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายเส้นทางให้ต่อเนื่องเชื่อมต่อกับถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ซึ่งการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ นับเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพ และกิจกรรมต่างๆ ของคนกรุงเทพฯ อีกด้วย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี สำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา และโครงการก่อสร้างถนนประชาร่วมใจ ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้โครงกข่ายถนนมีความครอบคลุม และการจราจรในพื้นที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวมีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

-------------------- (พัทธนันท์/จิรัฐคม...สปส. รายงาน) --------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 286  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้