image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 15 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

          (15 ม.ค. 63) ที่ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ให้การต้อนรับ นายอะฮ์มัด รุชดี (H.E. Mr. Ahmad Rusdi) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รวมทั้งแจ้งข่าวความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง อินโดนีเซียกับไทย ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมคู่ขนานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองประเทศได้รับเชิญให้ร่วมการประชุมนี้ และการจัดเทศกาลภาพยนตร์อินโดนีเซียในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปี 63 เป็นต้น รวมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือและสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเซียกับไทย และหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และกรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง สองประเทศ

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ทั้งในด้านการดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเซียกับไทย หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการหรือจัดบริการในงานขอให้แจ้งประสานมา กรุงเทพมหานครพร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับไทย จะไม่สะดุดหยุดอยู่แค่ 70 ปี แต่จะยังคงอยู่ตลอดไป

------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 277  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้