image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 13 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

          (13 ม.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ในการบำเพ็ญกุศลและงานสมโภช 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี

          วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา กำหนดจัดงาน "วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 192 ปี" เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส-บุรพาจารย์-ผู้ทำคุณประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ไหว้พระรับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน” ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.63 ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยภายในงานจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่มากมาย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอื่นๆ อีกมากมาย

           ทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับหน่วยงานได้จัดงานสมโภชพระอารามต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยชูแนวคิด “บวร” เนื่องจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเปรียบเสมือนศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของชาวไทย ย่านกะดีจีน ฝั่งธนบุรี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างดี ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จึงถือเป็นย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 2371 ผู้สร้างคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3
------------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 249  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้