image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 1 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

          (1 ม.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ ลานคนเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563 จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ทักทายผู้สูงอายุ และปล่อยขบวนรถนำสูงอายุจากบ้านบางแค 2 จำนวน 60 คน เดินทางไปไหว้พระขอพรตามวัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร และวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้สูงอายุที่ต้องการไปวัดจำนวนไม่มากนักแต่ขอให้เป็นวัดที่สะดวกในการเดินทางและการไหว้พระขอพร

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญทางประเพณี รวมถึงฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิกอบายมุข โดยการทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากคืนวันที่ 31 ธ.ค. 62 ซึ่งได้มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและได้เสร็จสิ้นประมาณเวลา 00.30 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 63 ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีกุนและต้อนรับปีชวดด้วยความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ขอให้สิ่งไม่ดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในปีที่ผ่านมาจงมลายหายไป ขอให้ทุกคนประสบแต่สิ่งดีๆ ในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า

ปี 63 เร่งสานต่องานเดิมและเสริมเติมงานใหม่เพื่อความสุขคนกรุงเทพฯ

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในปี 63 นี้ กรุงเทพมหานครจะยังคงเดินหน้าสานต่อการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ การดูแลรักษาคู คลอง การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของบ้านเมือง อย่างไรก็ดี ในปี 63 นี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งจัดระเบียบสายสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักและสายรองระยะทางรวมประมาณ 2,450 กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 64 สำหรับการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าซึ่งได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าฯ สกลธี ดูแลรับผิดชอบ ที่ผ่านมาจุดผ่อนผันใดที่ถูกยกเลิกไปแล้วตามประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน หรือทางเท้าบริเวณใดที่ห้ามทำการค้าบนทางเท้าให้คงสภาพการห้ามทำการค้าบนทางเท้าดังกล่าว แต่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะพิจารณาทางเท้าบริเวณที่เหมาะสมและมีความกว้างพอสมควรเพื่อให้ผู้ค้าสามารถค้าขายได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้สัญจรบนทางเท้า อาทิ ผู้พิการที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น รวมถึงประชาชนผู้สัญจรทั่วไป รวมทั้งจะเร่งก่อสร้างสะพานเขียวเชื่อมต่อสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิติ และสวนสาธารณะลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายพาร์ค เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หรือสถานที่ที่เป็น “สัญลักษณ์” ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เสริมสร้างการนันทนาการและสันทนาการของผู้สูงอายุโดยปรับปรุงศูนย์เยาวชนที่มีอยู่เดิมเป็นศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชนในช่วงวัยต่างๆ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัย นอกจากนี้ยังได้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลโดยจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยายาบาลของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในอนาคตกรุงเทพมหานครจะเสริมสร้างสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

-----------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 270  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้