image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 26 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง

          (26 ธ.ค.62) ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร : เวลา 06.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้ากราบสักการะและร่วมพิธีถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นปฐมอัญเชิญครั้งแรกในรอบ 700 ปี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

          เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาเถรวาทไทย-ลังกา อันยาวนาน มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยพระบรมเกศาธาตุองค์นี้ยังไม่เคยอัญเชิญมาประเทศไทย ครั้งนี้จึงเป็นปฐมอัญเชิญ ครั้งแรกในรอบ 700 ปี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งการอัญเชิญมายังประเทศไทยในครั้งนี้เป็นดำริของ พระสังฆนายกแห่งวัดมัลละวัตตะมหาวิหาร หรือ วัดบุปผาราม และพระสังฆนายกแห่งวัดอัสคิริยา มหาวิหาร ประเทศศรีลังกา โดยวัดมัลละวัตตะเป็นวัดที่พระอุบาลีมหาเถระ และคณะสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาอุปสมบทให้ชาวศรีลังกา ส่วนวัดอัสคิริยาเป็นสถานที่ถวายเพลิงสรีระสังขาร พระอุบาลีมหาเถระ

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยสามารถเข้ากราบสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 และขอความร่วมมือสุภาพบุรุษแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวหรือสีสุภาพ กางเกงขายาว (ไม่ขาด) ส่วนสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีสุภาพ มีแขน ไม่รัดรูป ไม่บาง กางเกงขายาว (ไม่ขาด) กระโปรงหรือผ้าถุงที่มีความยาวคลุมเข่า นอกจากนี้ยังสามารถจองรอบเวลาเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกาได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการ โทร. 0 2610 2366 และ 06 3526 5359


--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 279  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้