image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

           (24 ธ.ค. 62) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Tree/You/Again เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมปลูกต้นไม้ที่สำคัญของไทยในสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตพระนคร พร้อมแบ่งปันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน WEGROW โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ สวนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร

          กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดลำดับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากการจัดอันดับของ Mastercard Global Destination Cities Index 2018 ได้สำรวจความคิดเห็น จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองจุดหมายปลายทางทั้งหมด 162 เมืองทั่วโลก ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี และยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากที่สุดในโลก การท่องเที่ยวจึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นเครื่องมือ ในการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการ Tree/You/Again ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร ด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาปลูกต้นไม้ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ จะเกิดความประทับใจ ความรักความผูกพันต่อประเทศไทย และมีความประสงค์จะกลับมาเยือนกรุงเทพมหานครอีกครั้ง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเยี่ยมชม การเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่ตนปลูกผ่านทางแอพพลิเคชั่น WEGROW ซึ่งบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาขึ้นด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการพรรณไม้ในประวัติศาสตร์การสู้รบไทย การแสดงรำไทย จากเยาวชนเขตพระนคร และการแสดงโปงลางจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. การสาธิต การทำขนมไทยโบราณ และการแจกของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บเพจ Tree/You/Again และสแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกสวนสาธารณะที่ต้องการปลูกต้นไม้ได้ จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่เขตพระนคร ดังนี้ (1) ร่วมปลูกต้นไม้ ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ อาทิ ต้นพุทธา ต้นบุนนาค ต้นราชพฤกษ์ และร่วมพิธีเปิดในวันนี้ ณ สวนป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็น 1 ใน 14 ป้อม ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้นตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกศัตรู (2) ร่วมปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ อาทิ ต้นสาละ ต้นสมอ ต้นมณฑา ณ สวนรมณีนาถ ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันที่ 9 ม.ค.63 (3) ร่วมปลูกต้นไม้มงคล อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นกันเกรา ณ สวนสราญรมย์ ซึ่งเป็นพระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ในวันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 16.00 น. และ (4) ร่วมปลูกต้นไม้ ในวรรณคดีไทย อาทิ ต้นปีป ต้นพิกุล ต้นชงโค ณ สวนสันติชัยปราการ ตั้งอยู่ในบริเวณป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในวันที่ 5 มี.ค.63 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำเข้าข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “WEGROW” จะสามารถ ดูข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตนเองปลูกได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเปิดบริการรับลงทะเบียนหน้างานให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความสนใจอีกด้วย กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนชาวต่างชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ต้นไม้สำคัญของไทยผ่านโครงการดังกล่าวและกลับมาเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ท่านปลูกไว้ในโอกาสต่อไป

------------ (สกณธ์ ... สปส..รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 192  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้