image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 

ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 13

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 135 ครั้ง

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ๑๓)

 

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3NTA5MQ==

เอกสารดาวน์โหลด

 
  ชื่อเอกสารขนาดจำนวนดาวน์โหลด  
 T_0077.pdf115 KB81