image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก สูบบุหรี่ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบลดเสี่ยง
        นางทิพวรรณ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายนายธวัชชัย จันทร์เส หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค.ของทุกปี) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ สูบบุหรี่ ในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง”

         เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกที่จะถึงนี้ สำนักงานเขตบางซื่อ ฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชน และขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมให้ปลอดบุหรี่ และเน้นย้ำตามประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในปี 2563 คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” เลิกสูบลดเสี่ยง โควิด 19 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ โทร 1422 กรมควบคุมโรค

#วันงดสูบบุหรี่โลก

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/killcovid/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMjU3MQ==

 

อัลบั้มภาพ