image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 16 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1,076 ครั้ง